En värld av ryor växer fram

ryaväv
Lavar eller alger? Primitiv växtlighet.