Material Matters

Materiella frågor

Utställning på Norrköpings konstmuseum 2002 och på Brandts konstmuseum i Odense 2003.

Förord:
Utställningen Material Matters: The Substance of Textile Art var ett initiativ från Inger Bergström, Anna -Lena Carlsson, Elizabet Christiansson, Tarika Lennerbjörk och Maria Wahlgren. Tillsammans med Norrköpings konstmuseum har de varit med och diskuterat textilkonstens förändrade status under andra hälften av 1900-talet. Textilkonst betraktas ofta som ett hantverk med en egen speciell uppsättning granskare och kritiker och en egen publik. Resultatet är en marginalisering av textilkonst jämfört med andra former av konst, såsom målning, skulptur, fotografi, installation och video. Delvis har denna förvirring legat till grund för utställningen Material Matters .

I ett sådant sammanhang är det viktigt att diskussionen om denna utveckling är historiskt grundad och att man ser hantverk ur ett bredare konsthistoriskt perspektiv – där konstnärer i alla genrer hittar nya uttrycksformer, via textil och andra material. Denna utveckling började på 1950- och 1960-talet. De fem initiativtagarna till utställningen tar sin attityd till både material, teknik och representation av rymden från konstnärer som Eva Hesse, Claes Oldenburg, Louise Bourgeois, Mike Kelley, Jessica Stockholder och Rosemarie Trockel. Liksom dessa artister relaterar Inger Bergström, Anna-Lena Carlsson, Elizabet Christiansson, Tarika Lennerbjörk, Maria Wahlgren både textiltraditionen och handarbetet, liksom till hierarkierna i materialet, dess ursprung, sociala och kulturella metoder, genusperspektiv, etc.

Konstnärer:
Emese Benczúr, Inger Bergström, Louise Bourgeois, Anna-Lena Carlsson, Helen Chadwick, Elizabet Christiansson, Mike Kelley, Tarika Lennerbjörk, Edward Lipski, Max Mohr, Cathy de Monchaux, Claes Oldenburg, Urszula Plewka-Schmidt, Hans Hamid Rasmussen, Peter Rösel, Berend Strik + One Architecture, Rosemarie Trockel, Maria Wahlgren

Publikationen  Material Matters – substansen i textilkonst  innehåller två uppsatser: Material in Time and Space av konsthistorikern Johanna Rosenqvist och Textiles som nätverk av konsthistorikern Fred Andersson .

She went out with the garbage and never came back, 2002, Elizabet Christiansson.