recent work

SADELMAKARLÄNGAN, Österbybruk 1/7-30/7 2023

Utställning tillsammans med Kristina Larssons keramik och stål.


Inner and Other Nature
I Katarina kyrka till och med 14/5 2023

Konstprojektet ”Inner and Other Nature drivs av Maria Wahlgren, Emma Göransson, Elizabet Christiansson och Karin Kannisova Jonsson. I början av 2022 bjöds den nederländska textilkonstnären Astrid Polman in till en utställning i Katarina kyrka i Stockholm.

Kort handlar projektet om ”natur” som ett mångtydigt begrepp. Det kan kopplas till vår omgivande livsmiljö, landskap, växt- och djurliv. Det kan också beteckna något inre, inre livsvärldar och upplevelser av existens.

Vi säger: Det är emot min natur, och menar att det finns något djupt personligt, ett slags karakteristik för var och en av oss som kan tas hänsyn till eller som kan överträdas.

Projekttiteln bildar en startpunkt både för individuella och kollektiva verk. Arbetet tar avstamp i en serie praktikbaserade workshops, att bland annat uppleva landskap via görandet och våra sinnen.

MANDALA / LAVARNA SVARAR

Vissa platser i naturen har alltid betytt mycket för mig, liksom upplevelsen av att vara ”ett” med naturen.
På mina dagliga promenader i en skog vid havet i Västervik, där jag bor, försöker jag förstå hur naturen talar till mig? Är det genom sina färger och former? Genom ljud, smak och doft? Genom att värma eller kyla mig? Genom sina ytor när jag rör vid den? Genom dagens atmosfär, väder, vind, ljus och mörker.

I mina arbeten försöker jag ”se” vad den har att säga. Hitta ett gemensamt språk för oss.
För min inre syn (intuitivt) ser jag hur lavarna på stenen formerar sig till ett mönster som kanske bär på ett budskap.
Genom min väv ställer jag en fråga.

Svaret eller motfrågan kommer när jag tar min väv tillbaka till platsen som inspirerat till den. Genom att fotografera väven i landskapet ger fotot en ny bild av både landskap och väv. Det ger mig möjlighet att svara på nytt. En cirkel skapas.

Ett försök att kommunicera.

 https://www.instagram.com/inner.and.other.nature/


FÄRGKOMPASSEN
Under våra workshops på fyra olika orter i Sverige har jag samlat växtmaterial från fyra olika växter på varje plats. Jag har tagit vad som funnits vid varje årstid. I Stora Levene (väster) i maj 22: maskrosor, grankottar, björklöv, kastanjebark. I Kivik (söder) i augusti 22: murgröna, askbark, askblad, ormbunkar. I Stockholm (norr) i november 22: ekollon, nypon, lingonris, ekollon+rost. I Västervik (öster) i mars 23: päronbark, slånlav, vejdefrön, ljung+aska.

Färgen kokas ur växterna. Det osynliga blir synligt, den inre färgen! Som ett blod.

PEACE-FLOWER

PEACE-FLOWER
”Peace-Flower började som en en liten ”doodle” i kanten av min kalender.
Ett Peace-märke som växte nedåt och fick rötter. I rötternas ändar växte hjärtan ut eller
var det rötterna som sökte sig till kärlekstecknen i jorden? Uppåt spirade en blomma med
bladen utsträckta till en omfamning och med en glödande eldsflamma till blomma på
toppen.

Det som växer ur kärlek blir fredligt och ur fred växer ny kärlek. Hoppet om en god cirkel!” –

Elizabet Christianssion 2022
—————————————————————————-

Ground, 2021

I´m weaving because I weave, 2021

Thinking for the future, 2020. Weaving in natural and unnatural materials.

Lightbreaker, 2020. Weaving in wool and monofilament.

All we don´t need, 2019-20.

Plastics is everywhere, 2019.

Medusa II, 2019.

Hybrid, 2018

Mutants, 2018

Blue still life, 2017

The skin has waves like a seascape, 2016

Tales from the fields, 2016