Decoration Matters

Collaborative project 2012
DECORATION MATTERS
– en rumslig transformation av ett småblommigt tyg.


Konstnärer: Inger Bergström, Elizabet Christiansson, Tarika Lennerbjörk och Maria Wahlgren

Kvinnligt beteende har genom historien ofta hänvisats till det naturliga. På så sätt kan även ibland kvinnans val av textil som medium förklaras som något med naturen överensstämmande. Själva utövandet av textila metoder kan kopplas till dekoration och funktion, men även till femininitet.
Utgångspunkten till DECORATION MATTERS är just dessa förväntningar kring vad det innebär att arbeta med textil och föreställningar om vad textil är.  Helt konkret har ett valt blommigt tyg som representant för all världens blommiga tyger fått stå som en visuell startpunkt till analysen. Blommotivet kan sägas exemplifiera det dekorativa såväl som att utgöra den möjliga representationen av natur i våra hem.
DECORATION MATTERS har det blommiga tyget transformerats till en rumslig gestaltning. Tygets tio färger har fått utgöra en palett. Galleriets förutsättningar har blivit den givna arbetsrymden.
 

Inger Bergström, Elizabet Christiansson, Maria Wahlgren och Tarika Lennerbjörk har under tio år samarbetat i en serie projekt. Den övergripande utgångspunkten har varit att med olika medel belysa, undersöka, problematisera och utvidga begrepp kopplade till det textila mediet inom en konstkontext. De två tidigare projekten har namngivits Material Matters (Norrköpings konstmuseum 2002, Kunsthallen Brandts Klaedefabrik, Odense 2003) och Tradition Matters (Kunstindustrimuseet i Köpenhamn 2005). DECORATION MATTERS har visats i två olika versioner Växjö Konsthall  2011 och på Studio 44, Stockholm, 2012.