StoriesAbout/BerättelserOm

Textilmuseet Borås, 2019.

Utställningen Stories About/Berättelser Om  består av konstverk där textila material och metoder används för att beskriva, diskutera och förstå de angelägna frågor i vår tid. Här presenterar åtta konstnärer berättelser om exploatering av landskap, flyktingar, globala livscykler och vardagliga händelser i vår omgivning.

Konstnärer:
Hildur Bjarnadottir (Island) / Elizabet Christiansson (Sverige) / Maria Hägglund (Sverige) / Aida Miron (Guatemala / USA) / Monica Nilsson (Sverige) / Johan Strandahl (Sverige) / Maria Wahlgren (Sverige) / Serhed Waledkhani (Kurdistan / Norge)

Curator:
Inger Bergström


Varje dag i våra liv omger vi oss med textilier. En av de särskiljande egenskaperna hos textilmaterial är deras intima anslutning till oss som människor. Denna inneboende egenskap innebär att textilier är bärare av minnen, föreningar och betydelser – textilier blir full av atmosfären i de tider vi lever i. De utställande konstnärerna använder just denna potential när de förmedlar sina idéer genom konstverk.
Den ofta tidskrävande processen med skapandet av verken tilldelas här en betydelse. Stygn har lagts ovanpå stygn, en vävning har långsamt dykt upp, en lapp har noggrant förenats med en annan – processen att skapa blir synlig och är därmed en väsentlig del av berättelsen.
De  berättelser om / Berättelser om utställningen är viktig eftersom den både lyfter fram vår tids tids komplexitet och speglar det senaste intresset för att kommunicera via materialitet inom samtida konst. Utställningen producerades i samarbete med Fiber Art Sweden (FAS), ett nätverk av konstnärer som arbetar med textilmedel och metoder och strävar efter att främja diskussioner och idéutbyte.