recent work

Spinna tid

Österlens museum, Simrishamn, 18/5 – 20/6 2024

8 x 8 = 64 (I) (II) (III)
Elizabet Christiansson
Vävar i ull och lin
De tre vävarna i ull och lin är vävda i
röllakansteknik i ett rutsystem på 8 x 8 med 64 olika
färger. Vävarna är inspirerade av de skånska vävar
som finns på Österlens museum, bland annat dynor i
blixt- eller vigg-röllakan.
Vid konstnärernas besök i Tomarps Ullspinneri
Museum fick de höra om spinneriets storhetstid då
man även färgade garn på plats och hade en
färgkarta med 64 färger (eller om det var 62 eller
63…).
I verken sammanförs de skånska väv-teknikerna
med antalet 64 och tanken på en färgkarta.
Till verken hör också tre knippen av garn i de färger
som använts i vävarna.

Fjorton konstnärer kom för att under fyra dagar ta del av fyra platser runt Simrishamn. Så började resan kring platsen och genom materialet ull. Det inbegriper fåren, varandra, alla som levt och arbetat i området bakåt speglat i en omgivande värld.

Projektet görs av nätverket Fiber Art Sweden i samarbete med Österlens Museum, Gislövs Smidesmuseum och byagille, Tommarps Ullspinneri, fårägare Matilda Pyk och med stöd av Region Skåne och Kulturrådet.

Deltar gör: Victoria Brännström, Elizabet Christiansson, Margareta Danhard, Emma Göransson, Lenka Jonesson Deker, Anna Lindkvist Adolfsson, Takao Momiyama, Gunnel Pettersson, Monika Pettersson, Jeanette Schäring, Ellen Skafvenstedt, Olesia Valko, Maria Wahlgren och Leyun Wang. 

SADELMAKARLÄNGAN, Österbybruk 1/7-30/7 2023

Utställning tillsammans med Kristina Larssons keramik och stål.


Inner and Other Nature
I Katarina kyrka till och med 14/5 2023

Konstprojektet ”Inner and Other Nature drivs av Maria Wahlgren, Emma Göransson, Elizabet Christiansson och Karin Kannisova Jonsson. I början av 2022 bjöds den nederländska textilkonstnären Astrid Polman in till en utställning i Katarina kyrka i Stockholm.

Kort handlar projektet om ”natur” som ett mångtydigt begrepp. Det kan kopplas till vår omgivande livsmiljö, landskap, växt- och djurliv. Det kan också beteckna något inre, inre livsvärldar och upplevelser av existens.

Vi säger: Det är emot min natur, och menar att det finns något djupt personligt, ett slags karakteristik för var och en av oss som kan tas hänsyn till eller som kan överträdas.

Projekttiteln bildar en startpunkt både för individuella och kollektiva verk. Arbetet tar avstamp i en serie praktikbaserade workshops, att bland annat uppleva landskap via görandet och våra sinnen.

MANDALA / LAVARNA SVARAR

Vissa platser i naturen har alltid betytt mycket för mig, liksom upplevelsen av att vara ”ett” med naturen.
På mina dagliga promenader i en skog vid havet i Västervik, där jag bor, försöker jag förstå hur naturen talar till mig? Är det genom sina färger och former? Genom ljud, smak och doft? Genom att värma eller kyla mig? Genom sina ytor när jag rör vid den? Genom dagens atmosfär, väder, vind, ljus och mörker.

I mina arbeten försöker jag ”se” vad den har att säga. Hitta ett gemensamt språk för oss.
För min inre syn (intuitivt) ser jag hur lavarna på stenen formerar sig till ett mönster som kanske bär på ett budskap.
Genom min väv ställer jag en fråga.

Svaret eller motfrågan kommer när jag tar min väv tillbaka till platsen som inspirerat till den. Genom att fotografera väven i landskapet ger fotot en ny bild av både landskap och väv. Det ger mig möjlighet att svara på nytt. En cirkel skapas.

Ett försök att kommunicera.

 https://www.instagram.com/inner.and.other.nature/


FÄRGKOMPASSEN
Under våra workshops på fyra olika orter i Sverige har jag samlat växtmaterial från fyra olika växter på varje plats. Jag har tagit vad som funnits vid varje årstid. I Stora Levene (väster) i maj 22: maskrosor, grankottar, björklöv, kastanjebark. I Kivik (söder) i augusti 22: murgröna, askbark, askblad, ormbunkar. I Stockholm (norr) i november 22: ekollon, nypon, lingonris, ekollon+rost. I Västervik (öster) i mars 23: päronbark, slånlav, vejdefrön, ljung+aska.

Färgen kokas ur växterna. Det osynliga blir synligt, den inre färgen! Som ett blod.

PEACE-FLOWER

PEACE-FLOWER
”Peace-Flower började som en en liten ”doodle” i kanten av min kalender.
Ett Peace-märke som växte nedåt och fick rötter. I rötternas ändar växte hjärtan ut eller
var det rötterna som sökte sig till kärlekstecknen i jorden? Uppåt spirade en blomma med
bladen utsträckta till en omfamning och med en glödande eldsflamma till blomma på
toppen.

Det som växer ur kärlek blir fredligt och ur fred växer ny kärlek. Hoppet om en god cirkel!” –

Elizabet Christianssion 2022
—————————————————————————-

Ground, 2021

I´m weaving because I weave, 2021

Thinking for the future, 2020. Weaving in natural and unnatural materials.

Lightbreaker, 2020. Weaving in wool and monofilament.

All we don´t need, 2019-20.

Plastics is everywhere, 2019.

Medusa II, 2019.

Hybrid, 2018

Mutants, 2018

Blue still life, 2017

The skin has waves like a seascape, 2016

Tales from the fields, 2016